Cyngerdd Nadolig

Dydd Llun Rhagfyr 4ydd 2017 7.00 

Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth

Gŵyl Gerdd Hŷn
(Big Band a Band Chwyth) 

Dydd Mercher Mawrth 21ain 2018 7.00 

Neuadd y Gwendraeth  

Gŵyl Gerdd Hŷn
(Cerddorfa a Chôr) 

Dydd Mawrth Mawrth 27ain 2018 7.00 

Neuadd y Gwendraeth

Cyngerdd Ensemblau Canolradd
(Band Chwyth, Gitâr, Offer Taro a Telynau)

Dydd Llun Mai 4ydd 2018 7.00 

 

Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth

Cyngerdd 'Prom' 1
 

Dydd Llun Mehefin 11eg 2018 7.00

Theatr Y Ffwrnes, Llanelli  

Cyngerdd 'Prom' 2
 

Dydd Mawrth Mehefin 12fed 2018 7.00

Theatr Y Ffwrnes, Llanelli 

Cyngerdd 'Prom' 3
 

Dydd Mercher Mehefin 13eg 2018 7.00  

Theatr Y Ffwrnes, Llanelli 

Cyngerdd 'Prom' 4

Dydd Iau Mehefin 14eg 2018 7.00

Theatr Y Ffwrnes, Llanelli